GÓI CƯỚC 4G

GÓI GÓI MPLAY

 • KHÔNG GIỚI HẠN
 • 2000đ/ 1 ngày / Lần
Soạn: DKP3 Gửi 9174

Miễn phí data 3G, 4G xem phim và video giải trí tại http://m.mplay68.vn

GÓI BIG90

 • 7GB
 • 90.000đ / 30 ngày
Soạn: DA9 BIG90 Gửi 1543

GÓI BIG120

 • 12GB
 • 120.000đ / 30 ngày
Soạn: DA9 BIG120 Gửi 1543

GÓI BIG200

 • 22GB
 • 200.000đ / 30 ngày
Soạn: DA9 BIG200 Gửi 1543

GÓI SPEED79

 • 2GB
  30 phút gọi + 30sms (nội mạng)
 • 79.000đ / 30 ngày
Soạn: DA9 SPEED79 Gửi 1543

GÓI CƯỚC 3G

GÓI M10

 • 200 MB
 • 10.000đ / 30 ngày
Soạn: DA9 M10 Gửi 1543

GÓI M25

 • 600 MB
 • 25.000đ / 30 ngày
Soạn: DA9 M25 Gửi 1543

GÓI M50

 • 1.2 GB
 • 50.000đ / 30 ngày
Soạn: DA9 M50 Gửi 1543

GÓI D50

 • 3GB
 • 50.000đ / 30 ngày
Soạn: DA9 D50 Gửi 1543